• De veiligheidsstandaard op alle verhittingselementen moet ten allen tijde worden gebruikt.
  • Alle verhittingselementen mogen alleen op hittebestendig materiaal worden geplaatst.
  • Laat alle verhittingselementen afkoelen alvorens ze op te bergen.
  • De verhittingselementen mogen alleen worden geplaatst op hittebestendige oppervlakken.
  • Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere vaten die water bevatten.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade aan het product, personen of andere zaken, voortvloeiend uit onjuist gebruik, misbruik, of geen gebruik dat niet in overeenstemming is met deze gebruiksinstructies.